Prikaz vseh 6 rezultatov

CBD, H4CBD, HHC-PO, THCv, -JD, -B, -PO..

THCB Cvet / Flower Candy Cane Kush 50% – 1g

12,00

CBD, H4CBD, HHC-PO, THCv, -JD, -B, -PO..

THCJD Cvet / Flower Jack 50% – 1g

12,00

CBD, H4CBD, HHC-PO, THCv, -JD, -B, -PO..

THCJD Cvet / Flower Kush Mintz 50% – 1g

12,00

CBD, H4CBD, HHC-PO, THCv, -JD, -B, -PO..

THCPO Cvet / Flower Lemon Diesel Lift 50% – 1g

12,00

CBD, H4CBD, HHC-PO, THCv, -JD, -B, -PO..

THCPO Cvet / Flower Vanilla Sky Euphoria 50% – 1g

12,00

CBD, H4CBD, HHC-PO, THCv, -JD, -B, -PO..

THCv Cvet / Flower Berry Gelato 50% – 1g

12,00